Welkom in Holland

Dit is een gedicht geschreven door een Amerikaanse schrijfster, Emily Perl Kingsley, vrij vertaald naar het Nederlands. 
Het beschrijft, vanuit een Amerikaans perspectief, hoe het voelt om een kind met een handicap te krijgen.